Knowhow

Mr. Frédéric Thiebaut spitst zich als enige advocaat in en rond Mechelen uitsluitend toe op strafrecht. Die knowhow uit zich in kwaliteit. Hij ként het strafwetboek en de procedures en weet hoe hij moet omgaan met dit vakgebied. Ondanks zijn jonge leeftijd pleitte hij reeds in 33 zaken voor diverse hoven van assisen in België.

Expertise

Het kantoor kan terugvallen op een bijzonder brede expertise in het strafrecht: geweldsdelicten, overvallen, levensdelicten, drugsdelicten, opeisen van schadevergoedingen, witwasmisdrijven, bijstand bij verhoren, voorlopige hechtenis, uitleveringszaken, bijzondere opsporingsmethoden, enz.

Thiebaut & Claes Advocaten onderhoudt goede contacten met andere advocaten in binnen -en buitenland en staat ook cliënten bij in gans Europa, Noord – en Zuid-Amerika en Noord-Afrika.

Forensische kennis

Thiebaut & Claes Advocaten is bovendien op de hoogte van de forensische wetenschap: sporenonderzoek, telefonie, ICT, DNA, autopsie, psychiatrie enz. Deze specifieke deskundigheid helpt om het politieonderzoek grondig en kritisch te evalueren in het belang van de cliënt. Het kantoor schoolt zich voortdurend bij, zodat we op de hoogte blijven van de meest moderne onderzoeksmethoden. Indien er in bepaalde vakgebieden bijkomende expertise vereist is, raadpleegt het kantoor eigen deskundigen zoals artsen, privé-détectives, ingenieurs, sporenonderzoekers, etc.

Proactieve werkwijze

Bij het bepalen van de strategie anticiperen wij reeds op mogelijke verdere stappen in het dossier, bijvoorbeeld wanneer de zaak later zou voorkomen voor het Hof van Cassatie. Zowel Mr. Frédéric Thiebaut als Mr. Liesbeth De Vleeschouwer beschikken over het getuigschrift van de bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken, hetgeen hen toelaat om cliënten bij te staan voor het Hof van Cassatie, zetelende in strafzaken. Mr. Thiebaut is ook een laureaat die met succes het examen van de vierjarige beroepsopleiding van de balie bij het Hof van Cassatie heeft voltooid.