Thiebaut Claes Advocaten

Recht op doel

Planning, focus en toewijding.

Meer dan 40 jaar ervaring

Mr. Frédéric Thiebaut beheerst het strafrecht en de strafprocedure tot in de puntjes. Hij verdedigt dan ook de belangen van zowel slachtoffers als verdachten in strafrechtdossiers. Aan zijn zijde staan gedreven jonge medewerkers.

Het advocatenkantoor is sinds 1977 gevestigd in Antwerpen (Kontich) en in 2009 werd een vestiging geopend in hartje Mechelen. In 2020 verhuisden de advocaten naar een nieuw kantoor op de ring in Mechelen, waar ze vlot bereikbaar zijn. 

Onze werkwijze

Gesprek

Wij communiceren open en eerlijk, maken geen loze beloften. No-nonsense, recht door zee.  Tijdens een verkennend gesprek polsen de advocaten naar de concrete verwachtingen van de  cliënt en toetsen die aan de reële mogelijkheden. In deze fase volgt ook een eerste kostenafweging. 

Analyse

De juridische en feitelijke analyse vormt de volgende stap: welke partijen en belangen zijn bij de  zaak betrokken, kunnen of moeten er externe deskundigen aangesteld worden, tot wie moet  men zich richten, wat zijn de procedurele mogelijkheden…?
Al die elementen vertalen zich in een  strategie in functie van de verwachtingen van de cliënt. 

Uitvoering

Wanneer de strafzaak voorkomt plukt de cliënt de vruchten van de grondige analyse en sterke  strategie. Frédéric Thiebaut hanteert als strafpleiter een directe stijl. Tegelijk houdt hij rekening  met de gevoeligheden van de rechtbank. Het belang van de cliënt primeert. Alles in functie van  het resultaat! 

Knowhow

Mr. Frédéric Thiebaut spitst zich uitsluitend toe op strafrecht. Die knowhow uit zich in kwaliteit. Hij ként het strafwetboek en de procedures en weet  hoe hij er moet mee omgaan.Hij pleitte reeds tientallen keren voor diverse hoven van assisen in België en ook in het buitenland maakte hij reeds naam.

Expertise

Het kantoor kan terugvallen op een bijzonder brede expertise in het strafrecht: geweldsdelicten, overvallen, levensdelicten, drugsinbreuken, opeisen van schadevergoedingen, witwasmisdrijven, bijstand bij verhoren, voorlopige hechtenis, overleverings- en uitleveringszaken, bijzondere opsporingsmethoden, enz.

Thiebaut & Claes Advocaten onderhoudt goede contacten met andere advocaten in binnen -en buitenland en staat ook cliënten bij in gans Europa, Noord – en Zuid-Amerika en Noord-Afrika.

Forensische kennis

Thiebaut & Claes Advocaten is bovendien op de hoogte van de forensische wetenschap:  sporenonderzoek, telefonie, ICT, DNA, autopsie, psychiatrie enz. Deze specifieke deskundigheid helpt om het politieonderzoek grondig en kritisch te evalueren in het belang van de cliënt. Het kantoor schoolt zich voortdurend bij, zodat we op de hoogte blijven van de meest moderne onderzoeksmethoden. 

Indien er in bepaalde vakgebieden bijkomende expertise vereist is, raadpleegt het kantoor eigen deskundigen zoals artsen, ingenieurs, sporenonderzoekers, laboranten, etc.

Proactieve werkwijze

Thiebaut Claes advocaten kantoorraam

Bij het bepalen van de strategie anticiperen wij reeds op mogelijke verdere stappen in het dossier, bijvoorbeeld wanneer de zaak later zou voorkomen voor het Hof van Cassatie. Mr. Frédéric Thiebaut beschikt over het getuigschrift van de bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken, hetgeen hem toelaat om cliënten bij te staan voor het Hof van Cassatie, zetelende in strafzaken. Mr. Thiebaut is ook een laureaat die met succes het examen van de vierjarige beroepsopleiding van de balie bij het Hof van Cassatie heeft voltooid. 

© 2022 Thiebaut & Claes.